20 October 2018

Greklands sjukvård (en föreläsning som jag hade 19e oktober 2018).Några ord om landet
Historia Gamla greker, Romare, Bysans, Turkar, Moderna Grekland.
Klimatet, Politik, Försvar 3,98% av BNP andra högsta i världen, USA 4,68%, Ekonomi, blandekonomi med mycket stat i, handelsflotta, turism, Euro sedan 2001.

11 miljoner invånare. (Sverige ca 9 miljoner)

Några ord om Kavala: Ganska ny stad. Gamla Greker, Romare, Turkar, Modern Grekland. Tobaksstad.


Primärvård


250 vårdcentraler på landet. 1500 enmannamottagningar. 500 vårdcentraler på i städerna.

Privata mottagningar. Några anslutna till försäkringskassan men de flesta inte. Enmanna och några kedjor också.

Ca 11.000 apotek i Grekland. (94,2 per 100.000 invånare dvs den högsta apotektäthet i Europa).

Sekundärvård

140 sjukhus (varav 70 av de har mindre än 400 sängar )

Tertiärvård

7 universirsitetssjukhus


Några nummer om Greklands hälsa

Grekland: 8,1 % av BNP går till hälsa. 6,26 läkare per 1.000 invånare. 4,3 sjukhussängar per 1000 invånare.

Sverige: 9,6 % av BNP går till hälsa.

Medellivslängd i Grekland 81,2 år Medelivslängd i Sverige 82,4 år. (Svenskarna lever 1 år längre).

( 78,7 år för grekiska män, 83,7 för grekiska kvinnor. 80,6 för svenska män, 84,1 för svenska kvinnor).


https://www.worldlifeexpectancy.com/greece-life-expectancy

http://worldpopulationreview.com/countries/greece-population/

Slutsats

Met tanke på att Sverige har en betydligt mera utvecklad sjukvård, skulle man förvänta sig en större skillnad i slutresultatet ( medellivslängden). Det beror på att det finns en massa andra faktorer som påverkar medellivslängden och hälsan i allmänhet.


Gener, familjbakgrund, utbildning, yrke, inkomst, boende, närmiljö, kultur, föreningsliv, skola, utbildning, arbete, arbetslöshet, livsstil, samhällsekonomi, miljö, sjukvård.

Det är viktigt att vi som sjukvårdspersonal gör en samvetsgran och så bra som möljligt arbete, men vi ska inte vara alltför neurotiska. Våra insatser utgör bara en liten bråkdel av faktorerna som påverkar hälsan hos befolkningen. Det finns många faktorer som bidrar minst lika mycket till medellivslängden i en befolkning.

Medicin är en social vetenskap och politik är inget mer än medicin i en större skala.

Medicine is a social science, and politics is nothing else but medicine on a large scale.
Rudolf Virchow

No comments: