01 December 2016

Μην εκνευρίζεσαι με τους βλάκες και τους αγενείς.

Μην εκνευρίζεσαι με τους βλάκες και τους αγενείς γιατί ξοδεύεις την ενέργεια που θα διοχέτευες για την επίτευξη των στόχων σου.

No comments: